LOJİSTİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ
 • Çalışan Başına Katma Değer Verimliliği

  Yaratılan toplam katma değerin, toplam çalışan sayısına bölünmesi ile elde edilen değer.

 • Capesize Gemiler

  Büyüklüğü nedeniyle Panama ve Süveyş kanallarından geçemeyen, dolayısıyla Afrika Ümit Burnu’nu dolaşmak zorunda kalan gemiler.

 • Çapraz Sevkiyat

  Tedarikçilerden gelen malların, depo içinde yerleştirilmeden, belli bir süre içinde sevk noktalarına gönderilmesi işlemi.

 • CCD Tarayıcı

  Lazer kullanan standart barkod tarayıcının aksine barkodun dijital fotoğrafını çeken, dolayısıyla küçük bir dijital kamera görevi gören barkod tarayıcısı (CCD tarayıcılar, kısa mesafelerdeki (genellikle birkaç cm.) tarama işlemleri için düşük mâliyetli bir seçenektir.).

 • Çeki Listesi

  Bir fatura kapsamı eşyanın çeşitli cins ve nevide ve çeşitli ağırlıktaki kaplara konulması halinde yüklendikleri taşıtlar itibariyle her kapta ne miktar eşyanın bulunduğunu göstermek maksadıyla düzenlenen bir belgedir.

 • Çeki Listesi (Ambalaj/Koli Listesi)

  Genellikle gönderici tarafından hazırlanan ve her ambalajın/kolinin içinde hangi tür ve miktarda mal olduğunu gösteren liste.

 • Çekici

  Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve eşya veya yük taşımayan motorlu taşıtı,

 • Çekici – Tractor

  Römork veya yarı römork çekmek amacıyla kullanılan, en az iki dingilli, motorlu ve sürücünün içinde oturduğu kara taşıt aracı (Bu sözcük, arıza yapmış araçları çekmek amacıyla kullanılan ve aslında “kurtarıcı araç” olarak ifâde edilmesi gereken taşıt aracı ile karıştırılmamalıdır).

 • Çekme Esaslı Sistem

  Herhangi bir aşamadaki faaliyetin, kendisinden bir sonraki faaliyetin talepte bulunması durumunda işleme başlama sistemi (İtme sisteminin tam tersine çekme sisteminde talep, en son noktada yâni tüketicide oluşur ve talep karşılanana kadar tedârik zincirindeki ilgili ardışık faaliyetler devreye girer.).

 • Çevik Üretim

  Sürekli ve hızlı değişimin olduğu piyasa taleplerine yanıt olarak üretim hacimlerini (ölçeklerini) ekonomik olarak değiştirme yeteneğine, müşterinin isteğine göre tasarımda, üretimde, teslîmatta hızlı değişiklikler yapabilecek esnekliklere sahip olan üretim anlayışı.

 • Çeviklik

  Talep ve tedârikteki âni değişimlere hızla yanıt verebilmek; beklenmeyen dış kaynaklı olumsuz şok gelişmelerle rahatlıkla başa çıkabilmek.

 • Çevre Dostu Paketleme

  Geri dönüşümlü konteyner veya kap, doğada çözülebilen ambalaj malzemeleri kullanımı vb. yollar ile ambalaj malzemelerinin doğaya vereceği zararın en aza indirilmesi.

 • Çevrim Stoğu

  Bir satınalma veya üretim partisine karşılık gelen ve bu parti için ikmâl edilen stok miktarı.

 • Çevrim Süresi

  Bir iş sürecini tamamlamak için geçen süre (Örneğin bir sipârişten teslîmata kadar olan süre).

 • Ceza

  Uygunsuzluk durumunda, sözleşmede belirtilen usûller çerçevesinde ödenen miktar.

 • CIF

  Mallar yüklendiği andan itibaren satıcı tarafından alıcıya teslim edilmiş sayılır. Ancak malların gideceği yere kadar navlun ve sigorta masrafları satıcıya aittir.

 • Çift İzleme

  Hem ihracat hem de ithalat yapan ülkenin kota kontrolu yapması.

 • Çift Kat

  Kamyon, vagon gibi taşıma araçlarının üst hacminden yararlanmak üzere çift katlı yükleme yapılması.

 • Çift Kullanımlı Teknoloji

  Askerî değeri olabilecek ama aynı zamanda sivil amaçlar için de kullanılabilen ürün veya teknoloji (Bu durum, gümrük işlemleri sırasında önem arzeder).

 • Çıkış Yeri

  Taşımacılıkta göndericiden yükün alındığı yer veya nokta.

 • CMR

  Karayolu taşıma belgesidir. CMR Belgesi kamyonla yapılan taşımalarda Uluslararası CMR Anlaşması gereğince düzenlenen bir taşıma senedidir. (İngilizcesi: CMR International Consignment Note/CMR Road Waybill)

 • CMR Anlaşması

  Karayolu ile yapılan taşımalarda, farklı yasal düzenlemeleri içeren, tüm Avrupa ülkeleri ile diğer bâzı ülkelerin üye olduğu, 1956 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler anlaşması.

 • CMR Karayolu Taşıma Belgesi

  "CMR Road Waybill ; International Consignment Note CMR Anlaşmasına dayalı olarak, IRU (International Road Union) tarafından geliştirilen, karayolu taşımalarında kullanılan; birincisi göndericiye, ikincisi alıcıya ve üçüncüsü taşıyıcıya ait olmak üzere üç kopya düzenlenen standart belge. "

 • Çok Aşamalı Stok

  Müşteri gereksinimlerini karşılamak üzere tedârik zincirinde farklı aşamalardaki stoklar.

 • Çok Dar Koridor

  Çok dar koridor çakasının (tarret truck), tel, ray veya optik bir kılavuz ile ilerlediği, genişliği 20 feet’ten (6,08 m.’den) daha az olan koridor.

 • Çok Dar Koridor Çakası

  Çok dar koridorlarda kullanılan, koridor içinde manevra yapma olanağı bulunmayan, yandan yüklemeli çatallı kaldıraç (forklift).

 • Çoklu Nakliye

  Nakliyede birden fazla taşıma türünün birlikte kullanılmasıdır .

 • Cost and Freight (C&F)

  Malların yüklendiği andan itibaren, satıcı tarafından alıcıya teslim edilmiş sayıldığı, ancak gideceği yere kadar navlun masraflarının satıcıya ait olduğu uluslararası teslim şekli kavramı (Sigorta dahil değildir).

 • Cost, Insurance and Freight (CIF)

  Malların yüklendiği andan itibaren, satıcı tarafından alıcıya teslim edilmiş sayıldığı, ancak gideceği yere kadar navlun ve sigorta masraflarının satıcıya ait olduğu uluslararası teslim şekli kavramı.

 • CPT

  Taşıma ücreti ödenmiş olarak-varış yeri belirtilmek suretiyle malların gidecek yere taşınması için nakliye ücretinin satıcı tarafından ödenmesi anlamına gelir.Malların taşıyıcıya aktarılmasından sonra mallarla ilgili kaybetme yada zedelenme riski,ayrıca bu teslim işleminden sonra meydana gelebilecek her türlü ek masraf alıcı tarafından ödenir.Eğer malların varış yerine ulaştırılması için başka taşıyıcılar kullanılıyorsa,malların bunlardan ilk taşıyıcıya aktarılmasıyla riskte bu taşımacıya geçer.CPT,satıcı tarafından ihraç çıkış işlemlerinin yapılmasını gerektirir.

 • Çuval Arabası

  Çuvala konulmuş malzemeleri taşımakta kullanılan el arabası.