LOJİSTİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ
 • Gabari

  Taşıtların yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçüleri,

 • Garanti Belgesi

  İthal edilen ve satış sonrası bakım-onarıma tâbi ürünler için bakanlıkça verilen ve ithalatı yapan firmanın satış ve satış sonrası hizmet taahhütlerini içeren belge.

 • Gaylord

  Genellikle kullanılan paletin en ve genişlik boyutlarıyla eşleştirilmek üzere boyutlandırılmış büyük ve katlı konteyner (Gaylord bu özgün konteyner çeşidi ile eş anlamlı hale gelmiş ticari bir markadır).

 • Geçici depolama yeri

  Eşyanın gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar gümrük idaresince geçici olarak depolanmasına izin verilen yeri,

 • Geçici Kabul (İthalat)

  Ham, yarımamul veya mamul maddenin yurtdışından getirtilerek, ülke içinde farklı maddeler katarak veya katmayarak ya da üzerinde katma değerli işlemlerde(işçilik vbg.) bulunarak veya bulunmayarak yarı mamul veya mamul madde haline getirilmesi ve yurtdışına çıkarılmasıdır.Bu maddelerin yurt dışına çıkarılmasında ambalaj maddesi olarak kullanılmak ve/veya üzerine monte etme amacıyla yurt dışından getirtilecek eşya da geçici kabul rejiminden yararlanır. Sözkonusu maddelere gümrük vergilerinden tam veya kısmi muafiyet uygulanarak Türkiye gümrük bölgesinde geçici bir süre kalması sağlanır.

 • Geçici Kabul(Depo)

  Depoya gelen malzemelerin kesin kabulunden önce yapılan kabul işlemidir. Geçici kabule alınan malzemelere çeşitli kontrol işlemleri uygulanarak kesin kabul işlemine geçilir.

 • Geçiş Koridoru – Cross Aisle

  Depolarda, ana koridora dik açı ile bağlanan koridor.

 • Gelen Malzeme Muayenesi

  Gelen malzemenin spesifikasyonlara uygunluğunu saptamak üzere yapılan test, muayene vb. faaliyetler.

 • Gemi Bekleme Süresi

  Geminin yük almak ve/veya boşaltmak için limanda beklemesi için izin verilen süredir. Bu süre zarfında gemiyi kiralayan kuruluşlar geminin beklemesinden dolayı gemi sahibine ek bir ödeme yapmaz. Ancak izin verilen sürenin aşılması durumunda çeşitli hesaplama ve iki taraf arasındaki anlaşmalara göre bir nevi ceza olan demuraj ödenir.

 • Gemide Teslim – Delivered Ex Ship (DES)

  Satıcının teslim yükümlülüğünün, malı belirlenen varış limanında, gemi

 • Genel Taşıyıcı – Common Carrier

  Çok sayıda müşteriye hizmet veren taşımacılık şirketi.

 • Gerçek Değerleme – Actual Valuation

  Değere göre taşımacılık ücreti uygulamalarında göndericinin konşimentoda belirttiği gerçek ürün değeri.

 • Geri Dönüşüm Maliyeti

  Ömrünün dolmasına veya demode olmasına bağlı olarak geri dönüşüme tutulacak ya da atılacak ürünlerle ilgili masraflar.

 • Geri Dönüşümlü Malzeme

  Yeni ürünler üretmek üzere, yeniden kullanıma tâbi tutulmak amacıyla toplanan kullanılmış malzeme.

 • Geri Ödemeli Sözleşme

  Alıcı tarafından satın alınacak ürün toptan satış birim fiyatının, satıcı tarafından belirlendiği, ancak satış sezonu sonunda tedârikçinin satılamayan her ürün için toptan satış birim fiyatının altında olacak şekilde bir geri ödeme yaptığı sözleşme.

 • Gezgin Satıcı Problemi

  Maliyet, uzaklık, zaman vb. ölçütlere göre, n noktalı bir dağıtımda, bir noktadan başlayarak (n-1) noktaya birer kez uğramak ve başlangıç noktasına geri dönmek üzere en uygun güzergâhın belirlenmesi problemi.

 • Giden Lojistik

  Şirket ile müşteriler arasında gerçekleşen sipariş işlemleri, paketleme, dağıtım, araç-kargo takibi, teslimat, iadeler,vbg. lojistik faaliyetlerdir.

 • Giydirme Depo

  atının raflar üzerine oturtulduğu, genellikle yüksek irtifalı ve gereğinde taşınabilir olan depo.

 • Gizlenmiş Yük – Concealed Cargo

  Taşıyıcı araç içine saklanan, dokümanlarda belirtilmeyen ve farkedilmeyeceği varsayılan, yasal olmayan yükler.

 • Gizli Geçiş – Secret Crossing

  Kaçakçıların, ülke sınırlarından, küçük araçları ile yakalanmamak üzere, genelde çok kontrol edilmeyen kapılardan geceleri geçiş durumu.

 • Gizli Hasar – Concealed Damage

  Görünüşte zarar görmemiş gibi duran bir kap içindeki ürünlerin sonradan hasar görmüş olduğunun anlaşılması durumu.

 • Global Teminat – General Security

  Gümrükleme muameleleri sırasında, devletin haklarını (vergiler yönünden) garantiye almak amacıyla, birden fazla yapılacak işlemde kullanılmak üzere, işlemin yapılacağı Gümrük Müdürlüğü’ne hitâben düzenlenen teminat.

 • Gönderici – Shipper, Consigner

  Ürünün taşınmasını talep eden taraf, şirket.

 • Gövde Altı Hacim – Bellyspace

  Uçaklarda ana gövdenin altında bulunan ve yolcu bagajları ile birlikte diğer yüklerin de konulduğu hacim.

 • Göz Yerleştirme – Slotting

  Depoda toplama lokasyonlarında raf gözünde ürün yerleşiminin eniyilenmesi ile ilgili faaliyet (Birçok depo yönetimi yazılımı; toplama sıklığını, hacimsel kullanımı, toplanan malzemenin elleçlenen kısmının boyut olarak en az olmasını dikkate alan bu fonksiyona sahiptir.).

 • Göz – Slot

  Bir parti yük tarafından doldurulan bloktaki her bir bağımsız pozisyon, yer.

 • GPRS – General Packet Radio Service

  Verilerin GSM şebekesi üzerinden kullanıcılara aktarılmasını sağlayan iletişim teknolojisi.

 • Gri Pazar – Gray Market

  Bölgesinde resmî ve tek yetkili distribütör olan şirketin izni olmadan, bir ürünün aynı bölgede başka şirketler tarafından satıldığı pazar.

 • Gros Ton – Gross Tonnage

  Geminin tüm kapalı hacimlerinin ölçüsü (Geminin boyutları ile ilişkilidir).

 • Gümrük Beyannamesi – Customs Declaration

  Gümrük idâresine herhangi bir gümrük rejimi beyanında bulunulması gereken eşyalara ilişkin olarak, ilgili dokümanların hazırlanmasından sonra düzenlenen, firma yetkilileri tarafından ya da firma vekili gümrük müşaviri tarafından ilgili ülkeler gümrük mevzuatı uyarınca doldurularak imzalanan ve işlem görmek üzere gümrük idâresine sunulan, beyan sahibi olarak imzalayanlara hukukî ve cezaî sorumluluk doğuran, gümrük idârelerinin muayene-tespit işlemlerinde baz alarak üzerinde gümrük mevzuatının öngördüğü işlemleri yaptıkları yazılı beyanda kullanılan standart bir belge.

 • Gümrük Birliği – Customs Union

  Bir veya daha fazla ülke arasında ithalat işlemlerini kolaylaştırmak, gümrük vergilerini kaldırmak ya da azaltmak, tüm ülkelerde aynı gümrük tarfesinin geçerli olmasını sağlamak amacıyla yapılan anlaşma.

 • Gümrük İdareleri

  KODGÜMRÜK ADI040000GÜRBULAK GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ040100GÜRBULAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ040400ERZURUM GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ040501AKYAKA GÜMRÜK BAŞMEMURLUĞU041000BORUALAN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ041100DİLUCU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ041200TÜRKGÖZÜ GÜMRÜĞK MÜDÜRLÜĞÜ041300AKTAŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ060000ANKARA GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ060100ANKARA MÜRTED GÜMRÜK BAŞMEMURLUĞU060200ESENBOĞA GÜMRÜK MÜD.060400ANKARA POSTA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ060500KONYA GÜMRÜK MÜD.060600KAYSERİ GÜMRÜK MÜD.060700ÜRGÜP GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ061000AKSARAY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ061300KIRIKKALE O.A.R. GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ061500NAKLİHANE VE BEDELSİZ İTHALAT GÜM.MÜD.061600ANKARA TIR GÜMRÜK MÜD.061800ANKARA GAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ062100KARAMAN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ070000ANTALYA GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ070100ANTALYA GÜMRÜK MÜD.070151KEMER GÜMRÜK İDARE MEMURLUĞU070200ANTALYA HAVALİMANI GÜMRÜK MÜD.070300ANTALYA SERBEST BÖLGE GÜMRÜK MÜD.070400ALANYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ070500KAŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ070600FİNİKE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ070700ISPARTA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ070800DALAMAN HAVALİMANI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ070900FETHİYE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ160000BURSA GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ160100BURSA GÜMRÜK MÜD.160200MUDANYA GÜMRÜK MÜD.160400GEMLİK GÜMRÜK MÜD.160600BANDIRMA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ160700ESKİŞEHİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ160900ÇANAKKALE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ160950GÖKÇEADA GÜMRÜK İDARE MEMURLUĞU160951BOZCAADA GÜMRÜK İDARE MEMURLUĞU161100BURSA TEKSTİL İHTİSAS GÜM. MÜD.220000EDİRNE GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ220100KAPIKULE YOLCU SALONU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ220200KAPIKULE TIR GÜMRÜK MÜD.220400KAPIKULE GAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ220500İPSALA GÜMRÜK MÜD.220600UZUNKÖPRÜ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ220700PAZARKULE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ220800DEREKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ220900TEKİRDAĞ GÜMRÜK MÜD.221100EDİRNE CAN. HAY. HAYSL. ÜRÜ. İHT. GÜM. MÜD.221200ÇORLU HAVALİMANI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ221300HAMZABEYLİ GUMRUK MÜDÜRLÜĞÜ270000GAZİANTEP GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ270100GAZİANTEP GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ270200İSLAHİYE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ270300ÖNCÜPINAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ270400ÇOBANBEY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ270600AKÇAKALE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ270700CEYLANPINAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ270800MÜRŞİTPINAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ270900ŞANLIURFA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ271000KARKAMIŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ300000HAKKARİ GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ300100ESENDERE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ300200KAPIKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ300300VAN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ310000İSKENDERUN GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ310100İSKENDERUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ310400CİLVEGÖZÜ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ310500YAYLADAĞI KAPI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ310600İSDEMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ (TRANSİT)310800ANTAKYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ311000BOTAŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ330000MERSİN GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ330100MERSİN GÜMRÜK MÜD.330300MERSİN YOLCU SALONU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ330500MERSİN SERBEST BÖLGE GÜMRÜK MÜD.330600ATAŞ RAFİNERİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ330700TAŞUCU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ330900ADANA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ331000İNCİRLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ340000İSTANBUL GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ340100A.H.L. YOLCU SALONU GÜMRÜK MÜDÜRLÜ340300AHL GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ340600İSTANBUL POSTA GÜMRÜK MÜD.340700HARAMİDERE AKARYAKIT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ340800KARAKÖY YOLCUSALONU GÜMRÜK MÜD.340900HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜD.341200ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.341300HALKALI GÜMRÜK MÜD.341600ÇERKEZKÖY GÜMRÜK MÜD.342000TRAKYA SERBEST BÖLGE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ342100HALKALI TEKSTİL İHTİSAS GÜMRÜK MÜD.342200İSTANBUL DERİ SERBEST BÖLGE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ342400YEŞİLKÖY OTOMOTİV İHTİSAS GÜMRÜK MÜD.342800A.H.L.SERBEST BÖLGE GÜMRÜK MÜD.342900YALOVA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ343100AMBARLI GÜMRÜK MÜD.343200SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ350000İZMİR GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ350300İZMİR GÜMRÜK MÜD.350500İZMİR YOLCU SALONU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ350700A.MENDERES GÜMRÜK MÜD.350800MARMARİS GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ350900DİKİLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ351000ÇEŞME GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ351100FOÇA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ351200DATÇA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ351400BODRUM GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ351500AYVALIK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ351700MANİSA GÜMRÜK MÜD.351800KUŞADASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ351900ALİAĞA GÜMRÜK MÜD.352100DENİZLİ GÜMRÜK MÜD.352200EGE SERBEST BÖLGE GÜM.MÜD.352800UŞAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ352900AFYON GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ353100İZMİR MENEMEN DERİ SER. BÖL. GÜM. M353200İZMİR TIR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ353400AYDIN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ410000İZMİT GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ410100İZMİT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ410300DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ410500GEBZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ410700SAKARYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ411100YARIMCA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ411300GEBZE OTOMOTİV İHTİSAS GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ411400GEBZE PETROKİM.ÜRÜN. İHT.GÜMRÜK MÜD440000MALATYA GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ440100MALATYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ440200KAHRAMANMARAŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ440400SİVAS GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ470000HABUR GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ470100HABUR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ470400MARDİN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ470600NUSAYBİN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ470700BATMAN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ471000DİYARBAKIR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ550000SAMSUN GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ550100SAMSUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ550200ORDU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ550600TOKAT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ550700ÇORUM GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ570000SİNOP GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ570100SİNOP GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ570300KARADENİZ EREĞLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ570400ZONGULDAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ570500KARABÜK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ570600BARTIN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ570600BARTIN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ610000TRABZON GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ610100TRABZON GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ610200RİZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ610400GİRESUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ611200TRABZON SERBEST BÖLGE GÜM. MÜD.800000HOPA GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ800100HOPA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ800200SARP GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

 • Gümrük İzin Belgesi – Clearance

  Tüm yasal gerekliliklerin karşılandığına ve aracın ayrılabileceğine ilişkin gümrük belgesi.

 • Gümrük Müşaviri

  Bir ücret karşılığı çalışan, ithalatçı ve ihracatçılar adına gümrüklerde yasal açıdan iş tâkip etme yetkisine sahip olan kişi veya kuruluşlar.

 • Gümrük Müşavirliği Karnesi

  Gümrük işlemlerini bir başkası adına yapma yetki belgesi.

 • Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)

  Ürün ve kaynağın ülkesine bağlı olarak ithal edilen mallar için ne kadar vergi isteneceğinin listelendiği bir doküman.

 • Gümrük Tarife Kotaları

  Belirli bir tarife oranına kadar ithal ve ihraç edilebilecek miktarın tanımlandığı ve bu miktar dışındakilere daha farklı (yüksek) bir tarife oranının ve kuralların uygulandığı durum.

 • Gümrük Vezne Alındısı

  Gümrükte yapılan her türlü ödemeyi gösteren ve malzemenin ithalatında kullanılan belgedir.

 • Gümrüklü Antrepo

  Gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın veya izin verildiği durumlarda, ihraç eşyasının konulduğu yerlere “Gümrüklü Antrepo”denir.

 • Günlük Ücret – Per Diem, By the Day

  Taşıma araçlarının günlük kullanım ücreti.

 • Güvenli Bölge – Storeroom

  Özel malzemelerin depolanması için ayrılan yer (Özellikle değerli ve çalınabilir malzemeler için ayrılan, özel güvenlik önlemlerinin alındığı, genellikle kilitli alandır).

 • Güvenlik Stoğu

  Tedarik süresi ve tüketim (satış) hızında olabilecek beklenmeyen durumlar sonucunda stoksuz kalma durumuna düşmemek için tutulan stok miktarı (Optimal güvenlik stoğu düzeyinin belirlenmesinde, geçmiş veriler ve öngörülen hizmet düzeyi dikkate alınır).

 • Güzergah Belirleme Doğruluğu

  Dağıtım işlemlerinin belirli yönetsel kurallara uygunluğu ve belirli bir kaynak kullanımı (araç, personel vb.) dahilinde yapılabilirliği.

 • Güzergah Planlama – Route Planning

  Sipariş, araç, iklim, işgücü, kapasite, hız, mâliyet, zaman vb. bilgilere göre başlangıç ve bitiş noktaları arasında güzergâhların belirlenmesi süreci.

 • Güzergah – Route

  İnsan, mal, araç, hizmet veya bilginin, önceden belirlenmek üzere harekete başlama ve bitiş noktaları arasında izleyeceği yol.