LOJİSTİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ
 • Backflush

   Bir montaj veya alt-montajda kullanılan aksam parçalarının malzeme cetvelini üretilen montaj sayısı kadar arttırmak suretiyle stok kayıtlarından düşülmesi.

 • Bağımlı Talep

  Başka bir ürünün talebi ile orantılı olarak talebi hesaplanabilen malzemelere ilişkin talep yapısı (Örneğin yarı ürünler, hammaddeler, yardımcı maddeler).

 • Bağımsız Talep

  Talebin başka bir ürünün talebine bağımlı olmadığı, tümüyle dinamik koşullar altında gerçekleşen, talep hızının net olarak belirlenemediği, tahminlere dayalı talep yapısı (Örneğin müşteri sipârişleri, yedek parça).

 • Balast

  Gemilerin dengelerini koruyabilmek amacıyla gemiye çektikleri su.

 • Balya

  Malzemelerin, ip veya demir tel kullanılıp sıkıştırılarak oluşturulan yük birimi (ünitesi).

 • Bar kod

  Bir optik okuyucu cihaz ile okunarak bilgisayar ortamına sayı, karakter ya da bunların karışımı olarak aktarılabilen Çizgi-Boşluk kombinasyonlarıdır.Otomatik-tanımlama teknolojisinin en yaygın surette kullanılan şekli. Temel olarak, bir rakamı, harfi veya sembolü temsil etmek üzere kullanılan bir dizi ışık ve farklı genişlikte koyu çizgiler. Bir barkod okuyucusu, ki bu bir optik tarayıcıdır, bir ışık huzmesini dışarı verir ve ışık siyah-beyaz bantlardan sektiğinde ortaya çıkan titreşimli yansımayı kaydeder. 

 • Barter Companies

  Firmaların birinci kalite ve diğer mallarda istenmeyen stoklardan uçak biletleri veya reklam zamanı gibi diğer ürünler veya mallarla değiş-tokuş yapmak suretiyle kurtulmasını mümkün kılarlar.

 • Basing Point

  Taşıma ücretlerinin saptanmasında esas alınan coğrafi nokta, öyle ki komşu noktalara uygulanan ücretler buna göre taşıma giderleri eklenerek veya çıkarılarak bulunur.

 • Başkonsolosluklar

  Ülke AdıKuruluşun AdıKuruluşun İnternet AdresiALMANYAESSEN BAŞKONSOLOSLUĞUwww.turkessenbk.deALMANYAHANNOVER BAŞKONSOLOSLUĞUwww.hannover-bk.deAVUSTURYABREGENZ BAŞKONSOLOSLUĞUbregenz.bkmfa.gov.trFRANSALYON BAŞKONSOLOSLUĞUwww.perso.wanadoo.fr/lyon.baskonsoloslugu/FRANSAPARİS BAŞKONSOLOSLUĞUwww.tcparbsk.comHOLLANDADEVENTER BAŞKONSOLOSLUĞUwww.turkishconsulate.nlHOLLANDAROTTERDAM BAŞKONSOLOSLUĞUwww.turkishconsulate.nl/İSVİÇREZÜRİH BAŞKONSOLOSLUĞUwww.baskonsolosluk.ch/deutsch/

 • Bel kargosu

  Uçaklarda ana güvertenin altında taşınan kargodur.

 • Benchmarking

   En üst düzeyde performans veya uygulama.

 • Beyan Tutarı

  Göndericinin beyan ettiği mal değeri.

 • Bill of Lading

  Taşıyıcının yükü teslim aldığını teyit ettiği, yükün niteliğini belirten ve taşıma sözleşmesini ortaya koyan ana taşıma belgesi. Hüküm ve şartlar, sorumluluklar ve yükümlülükler nasıl kullanıldığına ve nerede kullanıldığına göre değişiklik gösterir. Konşimento ciro-edilebilir veya ciro-edilemez türde olabilir.

 • Bill of Material

  Bir ana montaj çalışmasına giden alt-montajlar, ara elemanlar, parçalar ve hammadde listesi, ki bir montajı yapmak için gerekli olan her malzemenin miktarını gösterir. Satınalma taleplerinin ve üretim siparişlerinin verilmesi gereken Stokları belirlemek için ana üretim programı ile birlikte kullanılır. Tek-ayaklı malzeme cetveli, mal istek emrine bağlanmış malzeme cetveli, modüler (planlama) malzeme cetveli, geçici malzeme cetveli, matriks malzeme cetveli ve maliyetli malzeme cetveli de dahil olmak üzere bir dizi formatı bulunmaktadır. Malzeme cetveline bazı süreç endüstrilerinde formül, reçete veya bileşenler listesi de denilmektedir.

 • Birim Maliyet

  Bir parti ürün üretmenin ya da hizmet karşılığının toplam mâliyetinin, partideki toplam birim sayısına bölünmesi ile elde edilen bir birim ürünün mâliyeti.

 • Birim Yük

  Malzeme elleçleme ekipmanları tarafından, tek bir birim olarak taşınabilen herhangi bir malzeme öbeği (Örneğin palet, kasa, balya vb.)

 • Bitmiş Ürün İstifi

  İmalat noktasının dışında, kapalı bir alanda stoklanan bitmiş ürün grubu.

 • Bleeding Edge

  Şimdilik zamanının ilerisinde olup da rekabette dezavantaja yol açabilecek bir manevra.

 • Blok (Sıralı) İstifleme

  Yüklerin, raf kullanılmadan, bir plân dahilinde zemin üzerinde üst üste istiflenmesi.

 • Blok Tren

  Yeterince yük varsa, bir demiryolu katarının tümünün bu yüke tahsis edilmesi (Sözkonusu yük salt bir şirkete ait olabilir).

 • Bölgesel Toplama

  Sipârişlerin daha verimli bir şekilde toplanması amacıyla, bu işlemin bölgesel bazda ve gerektiğinde farklı işçiler kullanılarak gerçekleştirilmesi.

 • Bölünmüş Yük

  Buğday, kömür gibi dökme yük formunda olmayan ve konteyner içine konulamayan, genel yük olarak da tanımlanabilen, bireysel elleçlenen heterojen tipte paketli ve parsiyel yüklerdir.

 • Bonded Warehouse

  Hazine Bakanlığı'nca onaylı olarak vergi kanunlarına uyulacağı yönünde teminat/ garanti altında işgören depo. Malları gümrüğü ödeninceye kadar veya mallar bir başka uygun şekilde serbest bırakılıncaya kadar saklamak için kullanılır.

 • Boş araç borsası

  Boş araç borsası; nakliyecilerin, taşımacı firmaların, ithalat-ihracat yük arayan firmaların, yurtiçi ve yurtdışında boş araçları olan firmaların buluştuğu sanal bir taşımacılık pazarıdır. Nakliyeci firmalar boş araçlarını bu online pazarda ilan ederek yük sahiplerinin kendileriyle iletişime geçmelerini sağlayabilirler. Online olan bu boş araç piyasasında boş bekleyen araçlarına, tırlarına ve kamyonlarına hemen dönüş yükü bulabilmektedirler. Aynı şekilde boş araç borsası ile yük borsası aynı   ortak çatı altında işlem yapmaktadır. Hem yük borsası hem boş araç borsası olarak faaliyet veren borsaların sayısı çok azdır.

 • Boşaltma

  Malzemelerin tren, uçak, kamyon vb. bir araçtan uygun bir biçimde indirilerek uygun bir yere konulması işlemidir.

 • Box

  "1) Denizaşını taşımacılıkta römork veya konteyner için kullanılan argo terim.  2) Kamyon nakliyatı anlamında kullanılan argo terim. "

 • Boyutsal Ağırlık

  Yükün ağırlık ile hacminin karşılaştırılarak, gerektiğinde (boyutlarına ve istifleme kayıplarına göre) dikkate alınan hacimsel ağırlık.

 • Branch Line

  Ana hat veya diğer bir şube hattı ile kesişme noktasının ötesinde bir veya birden fazla istasyona tren hizmeti veren demiryolu hattı.

 • Breakbulk

  "1) Transit geçiş yapan bir aracın bazı/tüm muhtevasını boşaltmak, tasnif etmek ve yeniden yüklemek.  2) Tek bir yüke ait büyük bir sevkıyatı muhtelif alıcılara dağıtılmak üzere birçok küçük sevkıyata bölmek. "

 • Broker

  "1) Diğer taşıyıcıların eyaletlerarası mal hareketlerini düzenleyen temsilci.  2) Araç Sahibi-işletmeciler ve/veya taşıyıcılar için ekonomik düzenlemelerden muaf yüklerle ilgili işlemleri yürüten biri.  3) Komisyon karşılığında mal alım-satımında aracılık yapan biri.  4) Başkasına ait bir teçhizatı bir taşıyıcıya kiralayan kişi. "

 • Brüt Envanter

  Hurda ve hatalı parçalar dikkate alınmadan, standart mâliyet üzerinden hesaplanan envanter değeri.

 • Bulk

  Bir ambalaj içinde olmayan yüktür.

 • Bulk Carrier

  Petrol, hububat veya cevher gibi ambalajlanmayan, kolilenmeyen, şişelenmeyen veya sair surette paketlenmeyen dökme yükleri taşıyan gemi.

 • Bulkhead

  "1) Römork veya vagonda bulunan ve bir yükü diğerlerinden ayıran ve dengeleyen dik duvar. 2) Bir araçta veya gemide yükü zapteden bölme."

 • Bütünleşik Lojistik

  İşletmenin gelen ve giden tüm lojistik faaliyetlerinin toplam maliyetin enazlanması, koordinasyonun artırılması, verimliliğin yükseltilmesi, vbg. amaçlar çerçevesinde bütünsel bakış açısıyla yönetilmesidir.