LOJİSTİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ
 • Ek Masraflar – Accessorial Charges

  Taşımacılık sürecinde verilen ek hizmet ve ayrıcalıkların masrafları (Bu masraflar navlun ücretine dahil değildir ve genellikle sabir fiyat şeklindedir. Örneğin; toplama/teslimat, transit geçiş ayrıcalıkları, hareket halindeki ayrıcalıklar, cezalar, aktarma, yükleme/boşaltma vb.).

 • Ekonomik Sipariş Miktarı (ESM)

  Sipariş ve stok maliyeti toplamını enküçükleyecek şekilde tedarikçiye verilen sipariş miktarı.

 • Eksik Tamamlama Turu – Breadman

  Tedarikçilerin ikmâl faaliyetlerinin eşgüdümünde kullanılan özel bir kanban uygulaması (Bu uygulamada, öngörülen rota tipine göre teslîmat görevlisi, müşterinin lokasyonuna giderek ilgili stok alanını/kabını ürün ile doldurur. Dolayısıyla sipâriş miktarı belirli değildir. Müşteri önceden sipâriş vermediği gibi her gidildiğinde ne kadar teslimat yapılacağı da net olarak belirli değildir. Eksik olan kısım doldurulur. Bu durumda tedârikçi, önceden edinilmiş deneyimlere ve oluşturulmuş kurallara göre sevkiyat plânlaması yapar.).

 • El Arabası – Hand Truck

  Hafif yükleri, depolarda kısa mesafeler boyunca taşımak için kullanılan, iki veya daha çok tekerlekli, elle itilen araç.

 • Elde Bulundurmama

  Talep olmasına rağmen, satış veya teslîmat için belli bir noktada yeterince stok olmamasından kaynaklanan sorun.

 • Elektronik Fon Transferi

  Ödemelerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi.

 • Elektronik Ürün Kodu

  Tedarik zincirindeki bir ürünün küresel olarak, anında ve otomatik tanımlanması ve izlenmesi için; kod versiyonu, üretici/imalatçı bilgisi, ürün tipi ve ürünün seri numarası bilgilerini içeren kod.

 • Elektronik Veri Değişimi

  Farklı kurumlar tarafından kullanılan ve sözkonusu kurumların yazılımları arasında amacına uygun olarak gerçekleştirilen, standart formatta veri aktarımı veya paylaşımı.

 • Elle Toplama Sistemi

  Depolarda ürünlerin herhangi bir ekipman kullanılmaksızın, elle toplandığı sistem.

 • Elle Toplama – Pick to Clear

  Depo yönetimi sistemlerinde, genellikle sevkiyat noktalarına göre, küçük miktarların elle toplanması kuralı (Alan kullanımı için bu kural çok yararlıdır).

 • Elleçleme

  "Depoda malzeme boşaltma, mal kabul, seçerek ayırma, teslim-tesellüm, paket açma, bölme, istifleme, yerleştirme, yerini değiştirme, yenileme-eksik tamamlama, toplama, ambalajma, yükleme, vb. işlemlerdir. Elleçleme ne demektir? Gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemleridir. "

 • Elleçleme Maliyeti – Handling Cost

  Taşıma, hazırlama ve diğer yükleme/boşaltma faaliyetleri ile ilgili mâliyet.

 • En Az Toplam İşlem İlkesi

  Tedarik zinciri boyunca gerçekleştirilen toplam işlem sayısını en aza indirme ilkesi (Tedârik zincirini yönetmenin bir amacı, bu ilkeyi uygulamaktır.).

 • Entegre Lojistik

  İşletmenin gelen ve giden tüm lojistik faaliyetlerinin, toplam maliyetin en aza indirilmesi, koordinasyonun arttırılması, verimliliğin yükseltilmesi vb. amaçlar çerçevesinde bütünsel bakış açısıyla yönetilmesidir.

 • Entelektüel Mülkiyet

  Patenti, telif hakkı, ticarî veya hizmet markası olan ürünler.

 • Envanter – Inventory

  İşletmedeki tüm demirbaş ve stokların fiziksel ve/veya malî listesi.

 • Erişim Alanı – Access Space

  Raf gözü veya istiflere erişmek için kullanılan geçit (Malzeme sayımı amaçlı olarak kullanılır).

 • Erteleme İlkesi – Postponement Principle

  Bazı özel işlemlerin, tam sevkiyat öncesi yapılacak şekilde ötelenmesine ilişkin üretim veya dağıtım ilkesi.

 • Eskimiş Demode Stok

  Geleceğe yönelik talebi olmayacağı düşünülen stok.

 • Esnek Miktarlı Sözleşme

  Alıcı tarafından satın alınacak ürün toptan satış birim fiyatının, satıcı tarafından belirlendiği ve satıcının satılamayan her ürünün belli bir miktarı için geri ödeme yaptığı sözleşme.

 • Esneklik – Flexibility

  Tüketici taleplerini en kısa sürede, etkili ve verimli bir şekilde karşılayabilme yeteneği.

 • Eşya/kargo terminali

  Eşya/kargo terminali: Bu Yönetmeliğin 51 inci maddesinde belirtilen özellikleri haiz ve  taşımacılar ile eşya/kargo gönderenlere  hizmet veren yapı veya tesisi,

 • Etik Dışı Satış

  Ürün ve hizmet satın almak isteyen kurumlara tedârikçilerin sunduğu ve bu kurumlar için avantaj yaratan ancak etik olmayan satış şekli.

 • Etiket – Label

  Üzerine takıldığı ürünle ilgili bilgiler taşıyan metal, plastik, kağıt vd malzemelerden yapılmış nesne

 • Etiketleme

  Etiket ile ürün takibi yapılan depolarda, ürünün depoya alınmadan önce ürüne uygulanan etiketleme(kodlama) işlemidir.

 • Etkin Tüketici Yanıtı

  Müşteri isteklerinin daha iyi, daha hızlı, daha düşük mâliyetli ve tam zamanında yerine getirilmesi ve bilginin bir bütün olarak paylaşılması için dağıtım kanalı içerisinde tüm tarafların birlikte çalıştığı basit, hızlı ve müşteri odaklı sistem.

 • Euro palet

  Eşyanın üzerine konulduğu yayvan levhaya verilen isimdir. Genellikle ağaçtandır. Standart Euro palet ölçüsü 120cm x 80 cm. dir.

 • Evrensel Ürün Kodu

  “12 karakterden oluşan, Perakende satış sektörü tarafından kullanılan standart bir barkod sistemi (Üretici, ürünler, tanımlar).

 • Ex Beyan

  İhracat beyannamesi.