LOJİSTİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ
 • Faaliyet Tabanlı Yönetim

  İşletme performansını arttırmak için faaliyet tabanlı mâliyetlendirmenin uygulandığı yönetim şekli.

 • Fason Üretim

  Yarı ürün veya ürünlerin hammaddesini vererek veya vermeyerek belirlenmiş koşullara uygun olarak başka işletmelerde ürettirilmesidir.

 • Fason Üretim – Subcontract Production

  Yarı ürün veya ürünlerin, malzemesini vererek veya vermeyerek, belirlenmiş koşullara uygun şekilde, kendi adına başka işletmelerde ürettirilmesi.

 • Fatura – Commercial Invoice

  Ürün, miktar, nitelik, satış şekli, ağırlık, adres, tarih vb. bilgilerin bulunduğu, satıcı tarafından düzenlenen evrak.

 • Felaket Önleme Planı

  Programlar, aygıtlar ve verilerin, önemli hasar ve kayba uğrama olasılığına karşı alınan önlem plânı.

 • FEU

   Kırk Ayak Eşdeğeri, Kırklık Konteyner

 • FIATA

  International Federation of Freight Forwarders Association (FIATA) Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Federasyonu’nun kısaltması.

 • Fiktif Depo – Fictive Bonded Warehouse

  Türkiye’ye girmesi gümrük mevzuatları ile ihracat veya ithalatı engellenmeyen mamül ve malların konulduğu ve bunlara özel gümrük memurlarının tayin edildiği ve mal sahiplerinin sağladıkları depo. Bir firmanın salt kendine ait gümrüklü malları depoladığı antrepo tipi.

 • Filo Yönetimi – Fleet Management

  Faaliyet kapsamı içindeki noktalar arasında malzeme, insan ve/veya hizmetlerin taşınmasında kullanılacak olan ulaştırma araçlarının bir merkez tarafından seçimi, rotalanması, yüklenmesi ve tâkibi gibi etkinliklerin tümü.

 • First Expiry First Out (FEFO)

  Genellikle depolamada kullanılan ve son kullanım tarihi önce olan malın ilk çıkacağını öngören kural.

 • Fiyat İndirimli Sözleşme

  Alıcı tarafından satın alınacak ürün toptan satış birim fiyatının, satıcı tarafından belirlendiği ve satılamayan ürünler için geri ödeme oranının, ürünün alıcı satış fiyatına göre değiştiği sözleşme.

 • Fiyat Koruması

  Satıcı ile alıcı arasında bir sözleşme ile önceden belirlenmiş, fiyat veya fiyat artışları sistemi.

 • Fiyat Sabitleme – Price Fixing

  Ürün fiyatını sabit tutmak üzere tedârikçiler arasında yapılan gizli, dolayısıyla etik olmayan anlaşma.

 • Fiziksel Dağıtım

  Üretilen malların tüketicilere fiziksel olarak taşınması, depolanması, stok kontrollerinin yapılması, ambalajlanması, bilgi iletişimi ve sipâriş işlemlerinin gerçekleştirilmesi (Giden (outbound) lojistiğe karşılık gelen bir terimdir).

 • Fiziksel Sayım

  Depo veya tesisteki tüm envanterin, giriş ve çıkışların durdurularak, genellikle yılda bir kez, belirli bir düzen içinde sayılması ve kaydedilmesi süreci.

 • Forklift

  Yük / eşya yükleyip boşaltmaya yarayan, önde bıçakları olan, elektrikle, tüple ya da mazotla çalışan iş makinelerine denir.

 • Fourth Party Logistics (4PL)

  Müşterilerine kapsamlı tedarik zinciri çözümleri sunmak için, kendi organizasyonunun kaynaklarını, yeteneklerini ve teknolojisini, üçüncü taraf lojistik(3PL) şirketleri ile biraraya getiren ve tüm zincirinin tasarımını ve yönetimini üstlenen şirketlerdir.. 4PL şirketleri tüm tedarik zinciri boyunca değer katabilme uzmanlığına ve yeteneğine sahip olmak zorundadır.