LOJİSTİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ
 • Habersiz Gönderici – Naive Host

  Gönderici firmaların, yasal olmayan işlere haberleri olmadan karıştırılmaları durumu (Örneğin; kaçakçılar yasal olmayan mallarını yasal mallarının yanında ve yasal gönderici firmanın haberi olmadan göndertebilirler).

 • Hacim Kullanımı – Cube Utilization

  Araç yüklemede ve depo yerleştirmede, yüksekliğin de boyutun kullanılarak yüklerin, optimal bir şekilde istiflenmesi.

 • Hak Devri – Assignment

  Ürün, hizmet veya mülklere ait hak, alacak veya gelirlerin bir alt işverene (taşerona) devri.

 • Hak Talebi – Claim

  Lojistik faaliyetler sırasında oluşan kayıplar, hasarlar, sözleşme ihlâli veya fahiş fiyatlar nedeniyle oluşan zararın karşılanması için ileri sürülen talep.

 • Hakemlik Müessesesi – Arbitration

  Taşıma sözleşmelerinde bulunan ve uyuşmazlık durumunda başvurulan hüküm.

 • Hammadde – Raw Material

  Üretim süreçlerinde işlenerek son ürünü elde etmede yüksek oranda kullanılan malzemeler.

 • Hamüle Senedi

  Trenle yapılan taşımacılıkta kullanılan, makbuz niteliğindeki belge (Kıymetli evrak özellğine sahip değildir).

 • Hareketli Kasa – Swap Body

  Konteynerler gibi taşınan, ancak boyutları itibariyle farklı olan, özellikle intermodal taşımacılıkta kullanılan römork ve vagon şasilerine bağlanabilen metal yük kasası.

 • Hareketli Rampa – Dock Leveler

  Zeminden römorka geçişi kolaylaştırmak için kullanılan hareketli rampa (Hareketli rampalar, yük kapasitelerine ve yüksekliklerine göre farklılıklar gösterir).

 • Hasar

  Malzemelerin nakliyesi, depolanması, elleçlenmesi, vd işlemleri sırasında meydana gelen yırtılma, çatlama, kırılma, bozulma, deforme olma, ıslanma, vbg değer ve zaman kaybına neden olan zararların tümüdür.

 • Hasar talebi-hak iddiası

  Üçüncü taraf lojistik şirketler aleyhinde, gerçekleştirdiği hizmetteki kusur nedeniyle oluşan hasarın karşılanması için ileri sürülen taleptir.

 • Hata Türleri ve Etkileri Analizi

  Bir ürün veya süreçteki hataların ve etkilerinin belirlenerek, neden ve önem derecelerinin saptanması, en önemli hata için çeşitli kontrol önlemlerinin alınması yöntemi (Tasarım ve sürece yönelik olarak iki farklı şekilde uygulanmaktadır.).

 • Hatlar Arası Anlaşmalar

  Hava kargo hat işletmecilerinin, içinde bulunmadıkları taşımacılık sistemlerinde, başka hat işletmecileri ile anlaşma yaparak hizmet vermeleri.

 • Hava Konişmentosu

  Havayolu taşıma senedidir. I.A.T.A üyesi havayolu taşıma şirketleri tarafından düzenlenir.

 • Hava Trafik Kontrolü

  Havaalanlarında uçakların iniş ve kalkışlarını yöneten birim.

 • Havalimanı Kapasitesi

  Havalimanından geçiş yapabilecek yolcu sayısı ve/veya yük miktarı.

 • Hazırlık Süresi – Setup Time

  Bir önceki üretim partisinden, yeni ve farklı bir üretim partisinde ilk kabul edilebilir ürünün elde edilmesine kadar geçen süre (Hazırlık süreleri, iş hazırlama süreleri ile makina hazırlık süreleri olarak iki grupta toplanır).

 • Hızlandırma – Expediting

  Malların hızlandırılmış bir şekilde taşınması.

 • Hızlı Tüketim Malları

  Görece düşük fiyatla ve yüksek devir hızıyla satılan, tüketiciler tarafından sıkça satın alınan ve stokta sürekli bulundurulan tüketim ürünleri.

 • Hızlı Yanıt – Quick Response (QR)

  Perakende sektöründe, elde bulundurmama durumunun en aza indirilmesi ve talebin en hızlı bir şekilde karşılanması amacıyla, çağdaş bilgi teknolojilerinin kulanılıp, çekme esaslı bir anlayışla sipârişten teslîmata olan sürenin, tedârikçi ile perakendeci arasında etkin bilgi paylaşımı sağlanarak en aza indirilmesi.

 • Hurda – Scrap

  İşletme açısından, değerini kaybeden ancak geri dönüşüme tâbi tutulduğunda değer kazanabilecek ama miktarı tam olarak öngörülemeyen mal, demirbaş.