LOJİSTİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ
  • Just In Time ( JIT ) Production

    Gerekli malzemenin, gereken zaman ve miktarda, gereken yerden alınıp, gereken yere, gereken zamanda ve istenilen koşullara uygun olarak sevkiyat ve teslimatına yönelik sistemdir.

  • Just In Time Delivery System

    Gerekli malzemenin, gereken zaman ve miktarda, gereken yerden alınıp, gereken yere, gereken zamanda ve istenilen koşullara uygun olarak sevkiyat ve teslimatına yönelik sistemdir.