LOJİSTİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ
 • Labelling

  Etiket ile ürün takibi yapılan depolarda, ürünün depoya alınmadan önce ürüne uygulanan etiketleme(kodlama) işlemidir.

 • Lardner Kuralı – Lardner Law

  Taşıma mâliyetleri yarıya indirilirse ürünlerin sunulabileceği pazar alanının 4 kat artacağını ifâde eden kural.

 • Last Expiry First Out – LEFO

  Son kullanım tarihi en geç olan malın ilk çıkacağını öngören ilke (Böylece ürünün operasyonda kalma süresi daha uzun olmaktadır. Ancak depolama açısından son kullanım tarihinin geçirilmesi riski artmaktadır.)

 • Last In First Out

  "Son Giren İlk Çıkar Son giren malzemenin ilk çıkacağını öngören ilke. Bir sisteme son giren öğenin sürece ilk olarak katılması ilkesi. "

 • LCL

  (Less than container load) Bir konteyner yükünden az yükleme seklidir.

 • Lider Lojistik Hizmet Sağlayıcı

  Lead Logistics Provider (LLP) Bir şirketin lojistik hizmetlerinin tümünün veya büyük bir kısmının organizasyonunu üstlenen, bu çerçevede lojistik hizmet sağlayıcıları (3PL) seçen, performanslarını değerlendiren ve aralarındaki eşgüdümü sağlayan şirket.

 • Liman Rotasyonu

  Port Rotations Düzenli hat gemilerinin limanlar arasında izleyeceği ve önceden belirlenmiş sabit rotalar.

 • Liman – Port

  Yüklerin ve yolcuların aktarılması hizmetlerini sunan, diğer limanlarla bağlantıları sağlayan farklı taşımacılık türlerinin kesişim noktası.

 • Limanda Kalma Süresi – Laytime

  Bir gemiyi kiralayan firmaya yükleme/boşaltma yapması için verilen süre.

 • Logistics

  Satınalama, ithalat, ihracat, depolama, elleçleme, stok kontrol, nakliye, araç-kargo takibi, vbg. faaliyetlerin tümüdür.

 • Lojistik

  Taşımacılık, depolama, paketleme ve elleçlemeden oluşan fiziksel akış ile gümrükleme, sigorta, gözetim, stok yönetimi ve sipâriş yönetiminden oluşan hizmet akışı (Lojistik, taşıma ve depolamanın birlikte kullanımıyla başlayan ve belirtilen faaliyetlerin bütünleşik bir şekilde yapılması ile son bulan bir fonksiyondur.). Müşteri gereksinimleri doğrultusunda, kaynak noktasından tüketim noktasına kadar malzeme, hizmet ve bilgilerin akışı ve stoklanmasını, etkin ve verimli bir şekilde plânlama, uygulama ve kontrol süreci.

 • Lojistik Bilişim Sistemi

  Logistics Information System Lojistik yönetiminde kullanılan bilgisayar donanım ve yazılım sistemleri.

 • Lojistik Borsası

  Lojistik sektöründe faaliyet veren sanayi-ithalat-ihracat yükleri olan firmalar ile nakliyeci - taşımacı -ve forwarder şirketlerinin buluştuğu sanal bir lojistik pazarıdır. Lojistik borsası sayesinde spot yük ve boş araç tedariği yapıldığı gibi bir çok proje yükü de uzman lojistik şirketleri tarafından organizesi yapılmaktadır.

 • Lojistik Harita – Logistics Map

  Seçilen bir bölgede seçilen bir sektör veya mal için tüm nakliye, depolama vd. lojistik faaliyetleri gösteren diyagram.

 • Lojistik Maliyetleri

  Logistics Costs Lojistik operasyonlar sırasında oluşan taşıma, depolama, stoklama, sipâriş işlemleri ve idarî giderlerden oluşan mâliyetler.

 • Lojistik Optimizasyonu

  Logistics Optimization Lojistik faaliyetler ve sistemlerin; yöneylem araştırması, istatistiksel karar verme vb. yaklaşımlar kullanılarak modellenmesi, öngörülen amaçlar doğrultusunda uygun çözüm seçeneklerinin elde edilmesi ve çözümlerin testinin yapılması.

 • Lojistik Yönetimi

   Logistics Management Müşteri gereksinimlerini karşılamak üzere, üretim noktası ve tüketim noktaları arasındaki mal, hizmet ve ilgili bilgilerin ileri ve geri yöndeki akışları ile depolanmalarının etkin ve verimli bir şekilde plânlanması, uygulanması ve kontrolunu içerem tedârik zinciri süreci aşaması.

 • Lojistik Yönetimi Konseyi

  Council of Logistics Management (CLM)