LOJİSTİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ
 • P&I (Protection and Indemnity)

  P & I "Protection and Indemnity" için kısaltma.P&I sigortası,ortaya çıkacak yük ve çevre hasarlarının miktarının reasürans şirketleri tarafından karşılanamayacak kadar büyük miktarlarda olabildiği için gemi sahibi firmaların bir araya gelerek kurdukları sigorta klüpleridir.Küçük hacimli yerel taşımalar haricinde tüm uluslararası deniz taşımalarında gemini P&I sigortası sahibi olması şartı bulunur.

 • Packing List - Yük Listesi

  Taşınan mal kalemlerinin tek tek birim/adet ve işaretlerinin belirtildiği ancak değerlerinin yer almadığı liste.

 • PADAG

  PADAG "Please Authorize Delivery Against Guarantee" için kısaltma."Lütfen garanti karşılığında mal teslimini sağlayınız".Alıcının elinde orijinal konşimentonun bulunmaması halinde ilgili acenteye talimat vermesi için kullanılır.

 • Paketleme

  Malzemenin uygun miktar, güvenlik, vb koşullara göre ambalajlanmasıdır.

 • Palet

  Depolama ve sevkiyatta kullanılan, çeşitli malzemelerden üretilen ve malın üzerine konulduğu platformdur.

 • Palet Havuzları – Pallet Pools

  Bir grup firmanın paletlerini aralarında paylaştıkları sistem.

 • Paletleme

  Malın, sevkiyatı ve depolanması için paletlerde istiflenmesidir.

 • Panelvan

  Yük taşımak için üretilmiş, 3-5 metrelik kapalı kasaya sahip, minibüse benzer hafif ticari araç (Yarı kapalı açık kasa olan kamyonette açıkta mal taşınırken, bu modelde kapalı bir depo gibi içi boş bölümde yük taşınır. Amaç olumsuz hava koşullarından malı korumak uzun süre güvenli bir şekilde muhafaza etmektir. Ayrıca ek bir frigorifik sistemle soğuk ortam gerektiren mallar da böylece korunabilir.).

 • Paper Ramp

  İki noktayı eşitlemekte kullanılan demiryolu rampası.

 • Parça Başı Ücret

  Bir araç içinde yapılan çoklu gönderimlerde uygulanan vagon yükü/treyler yükü ücreti (Tüm masrafların gönderim başına düşen payıdır.).

 • Parça Yük – Break Bulk Cargo

  Buğday, kömür gibi dökme yük formunda olmayan, genel yük olarak da tanımlanabilen ve farklı paket tipinde olabilen parsiyel yükler.

 • Parça – Component

  Bitmiş üründe kullanılan, kullanan taraf için yarı ürün nitelikleri taşıyan malzeme (Örneğin; motor için piston, bilgisayar için sabit disk gibi.).

 • Parcel Receipt

  Bir taşıyıcının,tamamen kurallara ve yasalara uygun olarak,minimum konşimento fiyatının altında bir ücretle küçük paketleri taşıması halinde yük sahibine konşimento yerine verdiği evraka verilen ad.

 • Pareto Eniyilemesi

  Bir çıktının, sonucun veya seçeneğin; varolan tüm ölçütler dikkate alındığında en az bir ölçüt için diğer tüm çıktı, sonuç veya seçeneklerden daha iyi olma durumu.

 • Parmak Rampa – Finger Dock

  80 dereceden fazla bir açıya sahip, yükseltilmiş yükleme rampası (Böylece kamyon ve römorklar, hem yandan, hem arkadan, geleneksel yöntemlerle yüklenebilir).

 • Parsiyel – Partial

  Bir taşıma aracı veya kabının birden fazla göndericiye tahsis edilmesi.

 • Parti Büyüklüğü Belirleme

  Üretim veya satınalma gereksinimlerinin en uygun şekilde karşılanabilmesi için tedârikçilere veya üretim merkezlerine verilen sipâriş veya iş emrine ait parti büyüklüklerinin saptanması.

 • Parti Büyüklüğü – Lot Size

  Bir sipârişe veya iş emrine karşılık gelen ürün miktarı.

 • Parti Toplama – Batch Picking

  Siparişlerin, partiler hâlinde gruplandırıldığı toplama yöntemi (Sipâriş toplama elemanı, genellikle 4 ilâ 12 siparişten oluşan partideki tüm sipârişleri bir seferde toplar.).

 • Parti Üretimi

  Çok çeşit veya aynı malın farklı seçeneklerinin sözkonusu olduğu, her partide aynı tür malın üretilip; ürün tipi değiştiği zaman başka bir partinin üretimine geçildiği üretim şekli (Bu üretim tipinde, üretim hattı sıra ile farklı ürünlere ayrılmış olur. Üretilecek miktar o ürüne ilişkin bir serî üretim hattının geliştirilmesine yol açacak büyüklükte değildir. Bu nedenle genel amaçlı donanımdan ve bunları kullanabilecek nitelikli işgücünden yararlanılarak değişik ürünler üretilir. Örneğin döküm ve dövme parçalar, pompalar, redüktörler, fan vb.).

 • Parti – Lot

  Diğer malzemelerden ayrı olarak işleme tutulan, ayrı bir kod ile izlenen malzemelerin oluşturduğu ve depoda ayrı bir lokasyonda tutulması gereken yığın.

 • Payee

  Belirli bir kıymetli evrakta adına ödeme yapılacak kişi,alacaklı.Akreditifte alacaklı çek/senet sahibi ya da bankası olabilir.

 • Pazaryeri – Market Place

  Tedarikçiler ile müşterilerin internt ortamından buluşarak ticaret yaptıkları alan.

 • Perakendeci Yönetimindeki Stok

  Perakende sektöründe, stok ve sipâriş miktarlarına perakendecinin karar verdiği stok yönetim sistemi.

 • Periyodik Stok Kontrol Yöntemi

  Stok düzeylerinin hafta veya ay gibi periyodik zamanlarda kontrol edildiği stok kontrol yöntemi.

 • Peşin Ödeme – Cash in Advance

  Alıcının parayı peşin ödeyerek; malın ulaşmaması, bir kısmının gönderilmesi, hasarlı mal ulaşımı ve bunun gibi bâzı sorunların oluşma riskini kabul etmesi durumu.

 • Phytosanitary Inspection Certificate

  Bitki Sağlık Sertifikası.Başka bir ülkeye ihraç edilecek bir ürün için ve bu ülkenin talebi üzerine verilen ve tarım ürününün sağlık açısından zararlı olmadığını herhangi bir hastalık taşımadığını gösterir belge.

 • Pickup

  Bir yüklemeye konu olan kargonun yükleyicinin fabrika veya deposundan kamyon ile teslim alınması.

 • Piggyback

  Kamyonun içinde yüküyle birlikte demiryoluyla taşınmasına verilen ad."Rail Pigs" de denir.

 • Plan Dengesi

  Planlanan üretim ile gerçekleşen üretim arasındaki fark (Plânlanan üretimin bir oranı (yüzdesi) olarak ifâde edilir.)

 • Planlama – Planning

  Arz (Kaynak) ve talebin dengelenmesi.

 • Planogram – Planogram

  Bir ürünün ya da ürün grubunun satış rakamlarının analizini yaparak, perakendeci mağazasının raflarında nasıl sergileneceğini gösteren çizim (Bu işlem, en çok satılan ürünün hangi rafta sergilenmesi gerektiğini, aldığı görüş sayısının ve en iyi şekilde çevrelenmesi gerektiğini belirtecektir.).

 • POL

  1."Port of Loading" için kısaltma.Yükleme limanı. 2."Petroleum Oil and Lubrications" için kısaltma.Petrol ve diğer sıvı yakıtlar.

 • Poliçe – Policy

  Sigorta akdinin yapılmış olduğunu ve akdin karşılıklı olarak koşullarını (her iki tarafın haiz olduğu hak ve borçları) gösteren yazılı bir sözleşme.

 • Port of Discharge (Bill of Loading)

  Konşimentoda "Boşaltma Limanı" olarak gösterilen yer.

 • POS Cihazı

  "Perakende satış noktalarında, satış işlemleri için kullanılan bilgisayar destekli sistem. Bir alanda, ürünün satıcıdan müşteriye aktarıldığı sırada, satış ve stok işlemlerinin birlikte gerçekleştirildiği yer. Tüketicilerin müşteri kartlarını veya kişisel güvenlik şifrelerini kullanarak alışveriş yapabilecekleri ticarî terminal."

 • Posta gönderisi

  Posta Telgraf Teşkilatı (PTT) İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından taşınmak üzere, belirli bir form altında haberleşme niteliğindeki gönderileri, kitap numunelerini, katalogları, gazeteleri, süreli yayınları, dosyaları ve posta kolileri

 • Pre Cooling

  Narenciye ve benzeri bozulabilir yükler için uygulanan ve kargonun ani ısı değişimlerinden dolayı bozulmasını engelleyen önceden soğutma yöntemi.

 • Prepaid (Ppd.)

  Yükleyicinin taşıyıcının konşimentoyu serbest bırakmadan önce yaptığı ön ödemeler.

 • Prim – Insurance Premium

  Sigorta poliçe ücreti.

 • Proforma Invoice

  Proforma fatura.Bir tedarikçi tarafından alıcıya gönderilen tüm satış şartları,yüklenecek malın cinsi,miktarı ve değeri belirtilen fatura.

 • Programlanabilir Lojik Kontrolör

  Ekipmanların fonksiyonlarını kontrol etmekte kullanılan bilgisayarlı cihaz (Otomatik konveyör sistemleri gibi, malzeme elleçleme ekipmanlarının otomasyonunda kullanılır.)

 • Proje Tipi Üretim

  Üretilecek ürünün genelde yer değiştirmediği; ürün tasarımının tümüyle müşterinin isteği doğrultusunda gerçekleştirildiği, genellikle malzeme, ekipman ve tezgâhın üretim alanına getirildiği üretim şekli (Bu üretim tipinin temel özelliği, özellikleri belirlenen ürünün üretiminin bir veya birkaç kereye özgü olmak üzere yapılması ve talebin önceden kesin olarak bilinmekte olmasıdır. Örneğin gemi inşaası, köprü ve diğer inşaat işleri, yazılım programı hazırlama, yeni bir ürünün tasarımı vb.).

 • Promosyon Stoğu

  Pazarlama kapsamında yapılan promosyon (indirimli satış, hediyeli satış vb.) durumlarında oluşabilecek fazla satışlar için bulundurulan stok.

 • Promosyon – Promotion

  Satışı artırmak için yapılan yenilikler veya sunulan avantajlar.

 • Proses Tipi Üretim

  İmalatı gerçekleştirilen ürünün genelde akışkan, ürün çeşidinin az ve üretilme miktarının yüksek olduğu üretim şekli (Talep miktarları çok yüksek olan standart ürünler olduğu için sürekli olarak yüksek miktarlarda ve stok için üretilirler. Bu üretim şekli, makinaların ürünün iş akışına göre bütünleştirildiği tesislerde gerçekleştirilir. Örneğin deterjanlar, meşrubat, şeker, süt vb.).

 • Publishing Agent

  Ulaşım hatları tarafından,tarife ve fiyatları veya düzenleme ve kuralları yayımlama için yetki verilen kişi ya da kuruluş.