LOJİSTİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ
 • Radyo Frekanslı Tanıma Sistemi

  Çevresinde anten sarılı olan bir mikroçipten ve bir okuyucudan oluşan, bir yazılım-donanım sistemi ile bütünleştirilen, etiket ve okuyucu arasındaki veri iletişiminin radyo dalgaları ile sağlandığı otomatik tanıma sistemi.

 • Raf

  Depolarda düzeni sağlamak ve malı korumak amacı için kullanılan donanımdır.

 • Raf Gözü – Rack Slot

  Rafta bir yük veya ürünün, depolanmak amacıyla konulduğu, ayrılmış pozisyon, alan (Göz, bir veya daha fazla birim yükseklikte veya derinlikte olabilir).

 • Raf Kümesi – Bay

  Bir koridor boyunca sıralanmış raflardan oluşan dizi, öbek, küme.

 • Raf Sırası – Row

  Çok sayıda raf gözünden oluşan ardışık sıra.

 • Raflar Arası Açıklık

  İçine girilebilir veya içinden geçilebilir raflarda, verimli bir elleçleme yapılabilmesi için, rafa konulan malzemeler arasında bırakılması istenen dikey açıklık.

 • Rampa

  Malzemenin depoya alınma veya depodan sevk edilme işlemlerini kolaylaştırmak üzere kullanılan alandır.

 • Rassal Depolama Politikası

  Ürünlerin hangi stok alanına depolanacağı kararlarını operatörlere ve/veya bir yazılım sistemine bırakan, ürünlerin herhangi bir lokasyona konulmasına izin veren ve etkin hacim kullanımını sağlayan politika.

 • Rastsal Yerleştirme Sistemi

  Rastsal stoklama politikasını uygulamak amacıyla ürünlere yer tahsisi yapan depo yerleştirme sistemi (Böylece ürünün özelliklerine uygun yer ataması ve daha verimli alan/hacim kullanımı sağlanır).

 • Ray Açıklığı

  Belirli standartlara göre, demiryollarında raylar arasındaki genişlik.

 • Reasürans

  Sigorta şirketleri teminat verdikleri risklerin, anlaşma yoluyla önceden belirlenmiş bir kısmını, prim karşılığında başka sigorta şirketlerine devretme işlemidir (tekrar sigorta).

 • Rekabet Avantajı

  Müşterinin sâdık kalmasını sağlamak üzere şirket tarafından yaratılan ve şirket üzerindeki rekâbet baskısını azaltan değer.

 • Rekabetçi Fiyat

  Diğer tedârikçiler ile rekâbet edebilmek için bir tedârikçinin sunduğu fiyat veya hizmet.

 • Rekabetçi Fiyatlandırma

  İhalelerde öngörülen/umulan mâliyetten daha rekâbetçi fiyatlar elde etmek üzere kullanılan bir satınalma yöntemi (Daha küçük ölçekli tedârikçilerden yazılı garantiler alınarak daha rekâbetçi fiyatlar elde edilmeye çalışılır).

 • Reverse Logistics

  Tersine Lojistik - Müşteriye yapılan teslimat sonrası hasar, iade, red, ambalaj malzemelerinin geri kazanımı, kullanım süresi dolma, modası geçme, elden çıkarma, onarım vb. malların müşterilerden orijin noktasına geri götürülmesidir.

 • Rezerv Alanlar

  Yerleştirme, toplama veya başka amaçlar için kullanılmak üzere, önceden belirlenmiş özel alanlar (Örneğin çapraz sevkiyat alanı gibi).

 • Rezerve Stok – Allocated Stock

  Belli bir ürün için açılan iş veya sipâriş emri çerçevesinde gerekli miktarda ayırılmış stok.

 • RF Sistemler Üzerinden Araç Takip Sistemi

  Motorlu araca monte edilmiş bir Mobil Araç Terminal Seti ekipmanını kullanarak, araçların konum bilgilerinin, periyodik olarak tâkibinin yapıldığı merkeze RF bazlı (GSM, Mobitex, Telsiz) sistemler üzerinden aktarılarak tâkibine, kontroluna ve yönetilmesine, ayrıca ekran-klavye birimi ile donanmış olanların merkez ofis ile karşılıklı olarak veri haberleşmesine olanak sağlayan sistemin bütünü.

 • RF Terminal

  Radyo Frekansı teknolojisini kullanarak ilgili verilerin bilgisayar ile karşılıklı iletimini sağlayan aygıt.

 • RFID Etiketi

  Üzerine takıldığı ürünlerle ilgili bilgileri, radyo sinyaline cevap vererek ileten nesne.

 • RID

  Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin demiryolu ile taşınması kurallarını içeren, bu maddelerin taşınabilmesi için, araç ve sürücülerde RID belgesinin arandığı bir standart.

 • Rıhtım – Wharf

  Kıyıya paralel olarak inşâ edilen yükleme/boşaltma terminali.

 • Risk Havuzlama – Risk Pooling

  Müşterilerin gereksinimlerini ortak tesis/araç/kaynak kullanarak karşılama yoluyla toplam sistem mâliyetlerinin düşürülmesi işlemi (Böylelikle tüm riskler bir havuzda toplanarak (merkezîleştirilerek) mâliyetler düşürülür.).

 • RO-LA Taşımacılığı

  Karayolu taşımacılığı ile başlayan, karayolu taşıma araçlarının vagonlara bindirilerek uzun mesafenin demiryolu ile gerçekleştirildiği ve sonunda karayolu taşımacılığı ile biten kombine taşımacılık şekli.

 • Ro-Ro

  Araç ve konteyner taşımacılığı için özel olarak yapılan gemidir.

 • RO-RO Gemisi

  Karayolunda kullanılan yük araçlarını taşıyan, sözkonusu araçların tekerlekler üzerinde yürüyerek yüklendiği ve boşaltıldığı özel tip gemi.

 • Römork

  Motorlu taşıtla çekilen, insan, eşya veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıt

 • Römorkör – Tugboat

  Büyük gemilerin, liman alanlarında hızlı ve güvenli bir şekilde manevra yapmasına yardımcı olan motorlu deniz aracı.

 • Rotalama – Routing

  Taşıma işleminin başlangıç noktasından ulaştırılacak noktalara hangi sıra ve güzergâh ile yapılacağının belirlenmesi.