LOJİSTİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ
 • Vagon Römork – Roadrailer

  Arka tarafında hem demir, hem lastik tekerleklere sahip olup, bunlar yer değiştirilerek hem demiryolu, hem de karayolunda kullanılabilen römork.

 • Vagon Üstü Konteyner

  Üstü açık yük vagonlarına doğrudan yüklenen konteyner.

 • Validates Export Licence

  ABD'de "İhracat İzin Belgesi".

 • Validation

  Konşimentoyu onaylamak.Konşimentonun doğruluğunu kanıtlamak,belgelemek.

 • Vanning

  Malın konteynere istiflenmesi.

 • Variable Cost

  Değişken maliyetler.Fiyatların kısa zaman içinde yapılan faaliyetlere göre değişmesi.Örneğin kargoyu ülke sınırları içinde tren veya kamyonla ulaştırmayı içeren fiyatlar,bazı limanlardaki yapılan işler ve kısa süre için kiralanan teçhizatların masraflarındaki değişiklikler.

 • Varış İhbarı

  Yükün teslimat yerine geldiğinde alıcıya yük ile ilgili bilgilerin iletildiği belgedir.

 • Varış Noktası – Arrival

  Taşımacılıkta yük veya yolcunun götürüleceği yer veya nokta.

 • Varış Noktasına Göre Genişletilmiş Konsolidasyon

  Varış noktasını dikkate alarak, küçük deniz yüklemeleri ile mâliyetleri düşürme sistemi.

 • Varlıkların Geri Dönüş Oranı

  Kârın mal varlığına bölünmesi ile elde edilen bir finansal performans göstergesi.

 • Ventilated Manifest

  Gemi manifestosu.Uluslararası taşıyıcı,geminin hem ayrıldığı hem de vardığı limanda mürettebatın ve içerdiği malların hakkında bilgi vermek zorundadır.Gemi gümrük beyannamesi konşimento numarası ile birlikte her yükleme ile ilgili çeşitli detaylar içerir.

 • Vergi İadesi – Duty Drawback

  Bir ürün ithal edildiğinde ve yeniden ihraç edildiğinde, daha önceden ödenmiş verginin tümünün veya bir kısmının geri ödenmesi.

 • Vessel Supplies For Immediate Exportation

  Malların gemiye,uçağa v.b.tek bir limandan,merkezden yüklenmesini ihracatında aynı limandan veya merkezden yapılmasını sağlayan gemi.

 • VIZ

  "İsmen" anlamında Latince bir kısaltma.Ürünleri gümrük vergilerinde açık bir şekilde belirtmekte kullanılır.

 • Vize – Visa

  Bir devletin kota altında bulunan ürünler için ihracatçı şirketlere verdiği ve o ürünlerin ihraç edilebileceğini gösteren belge.