LOJİSTİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ
 • Yalın Üretim – Lean Manufacturing

  Üretim süreçlerinde katma değer yaratmayan işlemlerin ortadan kaldırılmasını öngören üretim anlayışı (Böylece kaynakları tüketen faaliyetlerin (israfların) önlenmesi ve salt müşteri için yarar sağlayan işlemlerin gerçekleştirilmesi amaçlanır. Üretimi en az kaynakla, en kısa zamanda, en ucuz ve hatasız olarak, müşteri talebine bire-bir yanıt verecek şekilde ve varolan potansiyellerin tümünden yararlanarak gerçekleştirmektir.).

 • Yalın ve Çevik Üretim

  "1) Değişken ve belirsiz talebi en verimli şekilde karşılamaya dayanan üretim stratejisi. 2) Yalın ve çevik üretimin birlikte uygulanması yaklaşımı."

 • Yan Hat – Branch Line

  Bir ana hat veya bir bağlantı hattı kavşağı dışında, bir veya daha fazla istasyona hizmet veren demiryolu hattı.

 • Yandan Yükleyici

  Yükleri yan kısmından tutarak kaldıran, taşıyan ve yerleştiren, çatalı yan tarafında bulunan malzeme elleçleme ekipmanı.

 • Yanlış Teslîmat – Carrier’s Misdelivery

  Taşıyıcının sorumlu olduğu malı, gönderilen kişiden başkasına teslim etmesi.

 • Yardımcı Madde – Auxiliary Material

  Üretim süreçlerinde işlenerek son ürünü elde etmede düşük oranda kullanılan malzemeler.

 • Yarı römork

  Bir kısmı motorlu taşıt üzerine oturan, taşıdığı eşyanın veya yükün ve kendi ağırlığının bir kısmı motorlu taşıt tarafından taşınan römork

 • Yarı Römork – Semi-Trailer

  Bir çekici araç tarafından çekilen ve taşıyacağı yükün özelliklerine uygun bir şekilde îmal edilen, tekerleklerin yanısıra bir destek araç yardımıyla park edilebilen, yük taşıma amaçlı karayolu taşıma aracı (Türkiye’de yanlış olarak römork yerine dorse sözcüğü kullanılmaktadır. Yaygın olarak yapılan bu yanlış kullanımın nedeni, bu sözcüğe esas teşkil eden DORSEY’in, ülkemize ithal edilen ilk yarı römorka ait marka olmasıdır.).

 • Yarı Ürün Stoğu

  Üretimdeki stok, fabrikanın sistemi içerisinde işlem gören veya işlem görmeyi bekleyen her çeşit malzeme, parça veya montaj parçası.

 • Yarı Ürün – Semi-finished Product

  Üretim işlemleri tamamlanmamış, ürün hâline dönüştürülmemiş olan malzemeler.

 • Yasadışı Sapma – Illegal Diversion

  Bir ülkeye ihracatı yasaklanmış olan malların, o ülkeye başka bir ülke üzerinden (dolaylı olarak) ihraç edilmesi.

 • Yasak Paletler – Forbidden Pallets

  Doğaya zarar verdiği için bâzı ülkeler tarafından ülkeye girişi yasaklanan paletler.

 • Yaşam Çevrim Desteği

  Ürünlerin teslîmatının yanısıra, sezon sonu olması, kusurlu mal, raf ömrü dolması vb. nedenlerden kaynaklanan iade ürünlerin dönüşü ile ambalaj malzemeleri ve hurdaların yeniden değerlendirilmesi faaliyetlerinin tümü.

 • Yaşam Sonu Yedek Parça Stoğu

  Yeniden üretilmeyecek ürünlerin ileriye yönelik yedek parça gereksinimlerini karşılayabilmek üzere elde bulundurulan stok miktarı.

 • Yedek Parça İstifi

  Îmalat noktasının dışında, kapalı bir alanda stoklanan yedek parça grubu.

 • Yedek Parça – Spare Part

  Bakım-Onarım amacıyla kullanılan malzemeler.

 • Yeniden Depolama – Re-Warehousing

  Ürünlere yer açmak ya da ürünleri birleştirmek için depodaki partilerin yeniden elleçlenmesi (Bu uygulama, iadelerin elleçlenmesini de içerir. Aynı zamanda, iade işlemlerini kolaylaştırmak için üst raf katlarından ya da ürün yığınlarından azaltmalar yapılması durumunu da ifâde eder. Bu durum, depolamadaki başlıca gizli mâliyetlerdendir.).

 • Yeniden Sipariş Düzeyi

  Tedârik süresini dikkate alarak, yeniden sipâriş vermeyi gerektiren stok düzeyi. (Stoklar bu düzeye indiğinde sipâriş verilerek, stoksuz kalma durumuna düşme önlenmeye çalışılır).

 • Yer Hizmetleri

  Havalanlarında uçakların uçuşa yönelik hizmetleri dışında kalan hizmetleri.

 • Yerçekimli Konveyör – Gravity Conveyor

  Malzemeleri, yerçekimi kuvvetinden yararlanarak taşımada kullanılan konveyör.

 • Yerde Stok Alanı – Floor Slot

  Zeminde dikey ve yatay yük istiflemeye yönelik alan.

 • Yerel Alan Ağları

  Aynı ortamda bulunan bilgi-işlem donanımlarının özel iletişim hatları ile birbirine bağlanarak oluşturdukları ağlar.

 • Yerleştirirken Toplama

  Toplam taşıma süresini azaltmak amacıyla, yerleştirme ve toplama işlemlerinin ardışık ve aynı gidiş-geliş hareketi içinde yapılması.

 • Yerleştirme – Putaway

  Malzemelerin kabul işlemi yapıldıktan sonra depoda, kendilerine ayrılmış lokasyonlara taşınarak stoklanması işlemi.

 • Yeşil Lojistik – Green Logistics

  Tüm lojistik faaliyetlerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini ölçen ve en aza indirmeye çalışan yaklaşım.

 • Yetki belgesi

  Bu Yönetmeliğin kapsamında faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilere çalışma izni veren ve Bakanlıkça düzenlenen belge

 • Yetkilendirilmiş Taşıyıcı

  Ürünleri genel (common) ya da sözleşmeli bir taşıyıcı ile taşıtmak için ICC (International Chamber of Commerce) tarafından yetkilendirilmiş kişi/şirket.

 • Yirmi Ayak Eşdeğeri

  Konteyner terminolojisinde kullanılan ve 20 feet’lik (6,08 m’lik) konteynere karşılık gelen bir ölçü birimi (Konteyner gemilerinin ve limanlarının kapasiteleri TEU ile belirtilir. 40 feet’lik (12,16 m.’lik) bir konteyner 2 TEU demektir.).

 • Yolcu bileti

  Yetki belgesi sahibi ile yolcu arasında akdedilen, yolcunun taşınması yükümlülüğünü içeren ve bu Yönetmelikte belirtilen şekil ve şartları ihtiva eden ve yolcuya verilmesi zorunlu olan belge

 • Yolcu terminali

  Bu Yönetmeliğin 51 inci maddesinde belirtilen özellikleri haiz ve taşımacılar ile yolculara hizmet veren yapı veya tesis

 • Yöneylem Araştırması

  İnsan, makina, malzeme ve/veya diğer girdilerden oluşan sistemlerde karşılaşılan sorunların bilimsel yöntemlerle modellenmesi ve çözümlenmesi yoluyla en uygun kararın veya karar seçeneklerinin belirlenmesi.

 • Yük arıyorum

  bakınız www.spenak.com

 • Yük Ayıracı – Bulkhead

  1) Bir römork veya vagon içindeki bir yükü ayıran ve dengeleyen dikey ayıraç. 2) Bir araç veya gemi içindeki yük sınırlama bölmesi.

 • Yük Borsası

  "Yük Borsası sanayi firmalar ve yük sahibi (lojistikçi, nakliyeci ve forwarder) firmaların spot olarak yüklerini rahatça satabilecekleri bir sanal pazar yeridir. Yük borsası, spot yükler ile boş araçların buluştuğu bir sanal ortamdır. Dönüş yükü, İthalat/İhracat yükü, uluslararası ve yurtiçi kargo yüklerinin rahatça ve bolca bulunduğu bu yük borsaları sayesinde boş aracı ve tırı olan nakliyeciler kolayca yüklerini hemen bulabilmektedirler. Ayrıca bakınız: Boş araç borsası"

 • Yük Boşaltma Hızı Off-Load Rate

  Zamana göre yükün boşaltılma hızını gösteren gösterge (Örneğin saat başına palet, saat başına koli vb.).

 • Yük Boşaltma Süresi

  Aracın yük boşaltma yerine varışından ayrılışına kadar geçen süre.

 • Yük Sağlamlaştırma – Lashing

  Taşıt veya konteyner içine konan yüklerin taşıma sırasında oluşabilecek dinamik hareketlere karşı sabitlenmesi.

 • Yük ve Boş Araç Borsası

  "Yük ve Boş araç borsası - yük sahipleriyle, boş araç sahiplerinin sanal ortamda buluşup kendi aralarında spot yük ve boş araç alış verişin yapıldığı bir pazar yeridir. Günlük girilen devamlı yük tarafiğine aynı şekilde sisteme girilen boş araç teklifleri cevap vermektedir. Hızlı bir ortamda bir çok ülkeden bir çok yeni yük ve boş araç tekliflerine ulaşabilmektesiniz. Ayrıca bakınız: Lojistik Borsası"

 • Yük – Cargo

  Taşınan mal, ürün veya eşya.

 • Yükleme Alanı – Loading Area

  Yüklerin konulduğu palet, platform vb. alan.

 • Yükleme – Boşaltma Alanı – Dock

  Boşaltma, mal kabul, sipâriş hazırlama, yükleme vb. amaçlar ile malzemelerin geçici olarak konulduğu alan.

 • Yükleme – Loading

  Sevk amacıyla malzemelerin tren, uçak, kamyon vb. bir araca güvenli bir şekilde yüklenmesi işlemi.

 • Yüksek Konteyner – Highcube Container

  Dış yüksekliği yaklaşık 2,9 m olan konteyner.

 • Yurtiçi taşıma

  Herhangi bir ilin herhangi bir noktasından başlayıp diğer bir ilin herhangi bir noktasında biten veya mesafesine bakılmaksızın bir ilin sınırları içerisindeki iki nokta arasında yapılan taşıma